Olori Oba Goriola Plus One Today! Happy Birthday to Queen Ajoke Adeniyi, Olori Oba Adeniyi Omogoriola. Aseyi Samodun Lase’ Edumare🌹...